top of page

Termeni și condiții de utilizare

DETALII GENERALE

 

Vă rugăm să citiți cu foarte mare atenție acești ,,Termeni și Condiții de Utilizare”, denumiți în continuare și „Acordul” sau „Termeni de Utilizare”, înainte de a utiliza sau a beneficia de serviciile oferite de ASOCIAȚIA T.E.T ALEXANDRIA. Prezentul acord stabilește termenii legali și condițiile de utilizare a site-ului www.ideoideis.ro , a plasării unei donații sau a unei comenzi și a colaborării dintre asociație și beneficiari.

Site-ul www.ideoideis.ro este creat și administrat de Asociatia T.E.T ALEXANDRIA , identificată prin CIF: 18817644, având sediul social în Alexandria, județul Teleorman, Strada Av. Alex. Colfescu, nr. 9.  Site-ul www.ideoideis.ro  este o platformă de informare utilizată doar de către Asociația T.E.T ALEXANDRIA în scopul comunicării inițiativelor de învățare și expunere la cultură.

 

ACCEPTAREA TERMENILOR
 • Orice accesare a www.ideoideis.ro  va fi considerată acceptarea acestor Termeni și Condiții.

 • Asociația își rezervă dreptul, la propria discreție, să modifice sau să înlocuiască acești ,,Termeni și Condiții” prin postarea termenilor actualizați pe site. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic Termenii și Condițiile de Utilizare pentru eventualele modificări, iar utilizarea în continuare reprezintă acceptarea acestor modificări.

 • Asociația își rezervă dreptul unilateral și discreționar de a modifica, suspenda sau întrerupe Serviciul în orice moment.

 

ÎNȚELESUL TERMENILOR

 

În sensul celor de mai jos, vom folosi următorii termeni având următoarele înțelesuri:

 • Participant = orice persoană care participă la evenimentele asociației;

 • Părinte/Părinți = reprezentantul legal al beneficiarului, dacă acesta este minor;

 • Eveniment = orice orice activitate desfășurată în cadrul Ideo Ideis

 • Asociația = reprezintă denumirea oficială și/sau generică a asociației noastre care desfășoară acțiuni cu caracter social, educativ și de sănătate, proprietara acestei platforme de campanii sociale;

 • Produsele = Produsele și serviciile promovate și oferite spre vânzare pe Website și care vor fi denumite pe parcursul acestor Termeni și Condiții „Produsele”.

 • www.ideoideis.ro  = platforma asociației

 

Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:

 • Site: portalul care aparține și este administrat de Asociația T.E.T. ALEXANDRIA, care se află la adresa https://www.ideoideis.ro

 • Conținutul site-ului: orice material și informație publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;

 • Utilizator: persoană care accesează site-ul și care a acceptat termenii și condițiile de utilizare ale prezentului site;

 • Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii asociației.

 

Conținutul site-ului, Drepturile de autor (Copyright):

 

Platforma https:// www.ideoideis.ro/  conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor Asociația T.E.T ALEXANDRIA România.

 

Conținutul platformei https:// www.ideoideis.ro / este prezentat cu bună credință. Fiecare utilizator accesează conținutul platformei pe propria răspundere, iar T.E.T ALEXANDRIA România nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea platformei https:// www.ideoideis.ro  /  este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

 

Conținutul platformei https:// www.ideoideis.ro  / (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a T.E.T ALEXANDRIA România și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei T.E.T ALEXANDRIA România. Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa de email privacy@ideoideis.ro

Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a T.E.T ALEXANDRIA România și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al asociației.

 

Site-ul www.ideoideis.ro  este administrat de T.E.T ALEXANDRIA România și prin accesarea lui, sunteți de acord cu termenii și condițiile enunțați aici.

T.E.T ALEXANDRIA România își rezervă dreptul de a aduce modificări termenilor și condițiilor, precum conținutului din site, fără o notificare prealabilă.

 

Prin prezenta sunteți de acord că Asociația T.E.T. Alexandria este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără limitare, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, modele și că nu veți utiliza astfel de materiale în nici un fel, cu excepția cazului în care este aprobat în mod expres de noi. Nicio porțiune a conținutului acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin orice mijloace, fără acordul prealabil scris al Asociației T.E.T. Alexandria. Sunteți de acord să nu modificați, să vindeți, să distribuiți sau să creați lucrări derivate pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site în orice mod fără aprobarea scrisă prealabilă din partea ASOCIAȚIA T.E.T. ALEXANDRIA.

 

Prin accesarea sau folosirea acestui site în orice mod, inclusiv simpla vizitare a acestui site, consimțiți să respectați condițiile de utilizare stabilite de ASOCIAȚIA T.E.T. ALEXANDRIA

Este obligația dumneavoastră de a verifica periodic condițiile de utilizare a site-ului. Dacă încălcați vreunul din termenii sau condițiile de utilizare a acestui site, autorizația dumneavoastră de a-l folosi încetează automat, iar orice material descărcat sau tipărit de pe acest site cu violarea condițiilor de utilizare trebuie să fie imediat distruse, altfel se vor lua măsurile legale necesare.

Materiale furnizate

 

Sunteți de acord să vă asigurați că toate materialele pe care le trimiteți sau le încărcați pe acest site sunt legale, decente și veridice, respectă toate legile și reglementările, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale noastre sau ale unei terțe părți, nu sunt defăimătoare, înșelătoare sau în alt mod inacceptabil și fără erori sau viruși. Sunteți și rămâneți în orice moment singurul responsabil pentru materialele furnizate de dvs. Sunteți de acord să nu utilizați acest site pentru a publica informații sau date personale referitoare la o terță parte.

Utilizând acest site, sunteți de acord:

 • să oferiți informații cu acuratețe, actuale și complete;

 • să nu deranjați alți utilizatori ai site-ului sau ai unor site-uri afiliate sau de legătură;

 • să nu încărcați, publicați sau să transmiteți în oricare alt mod prin intermediul site-ului viruși sau alte fișiere disruptive sau distructive;

 • să nu întrerupeți sau să interferați cu securitatea site-ului, sau să cauzați pagube în orice alt mod acesteia, sau materialelor, resurselor sistemului, parolelor, sau rețelelor conectate sau accesibile prin intermediul site-ului sau alte site-uri afiliate sau legate.

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Anumite date personale sunt colectate prin intermediul site-ului ASOCIAȚIA T.E.T. ALEXANDRIA. Detaliile privind prelucrarea de către ASOCIAȚIA T.E.T. ALEXANDRIA a acestor date personale sunt disponibile în Politica de confidențialitate. Prin livrarea oricăror date personale pe acest site, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de confidențialitate.

Atunci când este necesar, vă vom solicita informații care vă identifică personal sau care ne oferă posibilitatea de a vă contacta. Aceste informații sunt utilizate pentru alcătuirea unor statistici generale și observarea celor mai vizitate pagini. În cazul în care ați făcut o donație către organizația noastră, vom stoca datele furnizate de dumneavoastră și le vom folosi pentru a vă notifica despre activitatea ASOCIAȚIA T.E.T. ALEXANDRIA.

 

Asociația T.E.T Alexandria colectează, prin intermediul Website-ului date cu caracter personal ale Clientului. Este necesar să consultați Politica de Confidențialitate aplicabilă Website-ului.

 

Website-ul utilizează cookies. Este necesar să consultați  Politica privind Cookies aplicabilă Website-ului.

 

TIPURI DE PRELUCRĂRI

 

ASOCIAȚIA prelucrează date cu caracter personal de regula în scopurile enunțate în prezenta, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

 

SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Prelucram datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Desfășurarea obiectului de activitate al Asociației: educație alternativă prin expunere la cultură.

 • Participarea la proiecte publice, sectoriale și/sau private în legătură cu obiectul de activitate al Asociației, indiferent de calitatea Asociației (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), implementarea și derularea proiectelor și contractelor, îndeplinirea obligațiilor aflate în legătură cu acestea inclusiv cele care supraviețuiesc încetării lor.

 • Organizarea de cursuri, traininguri, evenimente și activități similare.

 • Gestionarea relațiilor noastre cu clienții, furnizorii, partenerii, profesioniștii și experții din domeniul ingineriei, asistenței de specialitate și consultanței tehnice și domenii înrudite, gestionare corespondență, negocieri, contracte etc.

 • Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și angajamentelor asumate.

 • Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată, putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți sau parteneri, persoane juridice.

 • În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților, partenerilor și colaboratorilor noștri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia.

 • În cazul vizitarii site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețele sociale, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului sau alte date personale potențial primite prin intermediul acestor platforme.

 • Respectarea unor cerințe legale și/sau de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală sau a celor solicitare prin acte normative speciale care reglementează obiectul nostru de activitate ori, după caz, de arhivare.

 • Gestiune economico-financiară-administrativă.

 • Constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Statistici interne.


 

TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA

 

Temeiurile juridice ale prelucrării (legalitatea prelucrării) au în vedere dispozițiile REGULAMENTULUI și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, legislației aplicabile.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic/contract și/sau pentru executarea acestuia;

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Asociației (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);

 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea scopului și obiectivelor Asociației;

 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație sau de o parte terță, respectiv:

 1. pentru derularea și administrarea activității noastre (în desfășurarea obiectului de activitate al Asociației, alte activități conexe, participarea la proceduri de achiziție etc.)

 2. pentru gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea noastră

 3. pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii donatori ori parteneri, inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile, precum și cele ale partenerilor noștri, în condițiile legii, organizarea de cursuri de specialitate etc.

 4. gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legătură cu serviciile, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți serviciile noastre, constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

 • prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, în ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 1. Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 2. Pe durata derulării contractului/raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Asociația poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic, precum și după încetarea raportului juridic în situația în care există prevederi care supraviețuiesc încetării (precum obligația de a păstra documentații în legătură cu proiectele implementate din fonduri publice și/sau europene pentru o anumită perioadă indicată de achizitor/beneficiar în acest sens etc.);

 3. Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Asociația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți;

 4. Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex. în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară etc.);

 5. Pe durata gestionării relației cu potențialii donatori, beneficiarii serviciilor noastre, parteneri ai Asociației și reprezentanții lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renuntare (opt-out), pentru transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile noastre, invitații la evenimente precum festivaluri, prezentari, cursuri etc.;

 6. Până la retragerea consimțământului pentru prelucrarile de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ;

 7. Timp de 2 ani de la data accesului în spațiile T.E.T ALEXANDRIA după caz;

 8. Pe perioada de arhivare în interes public menționată de lege sau în politicile aplicabile ale Asociației, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Asociația au prevăzut arhivarea.

 

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 5 ani de la data încetării relațiilor/ultimul contact dintre Asociație și persoana vizată.

Oricare date pot fi păstrate de Asociație, prin excepție de la prevederile anterioare dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Asociația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Companiei ori a persoanei vizate de prelucrare.

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de asociația noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

 

Asociația noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa privacy@ideoideis.ro sau prin intermediul site-ului în secțiunea „Contact”, ori ne puteți transmite o o cerere scrisă la sediul social al Asociației sau o puteți depune personal în sediul din Alexandria, județul Teleorman, Strada Av. Alex. Colfescu, nr. 9.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, Asociația noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care își exercită drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informațiile vor fi furnizate de asociația noastră tot în format electronic, acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicarii unor dispoziții legale, asociația noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de asociația noastră în legătură cu cererea în cauză.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII

 

Crearea unui Cont de către Client

Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul Website-ului, Clientul trebuie în prealabil să își creeze pe Website un cont („Contul”), după cum urmează:

a) fie înainte de a începe efectuarea de cumpărături pe Website

În acest caz, pentru crearea Contului, Clientul are următoarele variante:

Crearea Contului prin accesarea butonului aferent. În această situație, Clientul va completa formularul de creare a Contului furnizând următoarele informații: adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu Asociația T.E.T Alexandria, numele, prenumele, număr de telefon și o parolă;

Crearea Contului prin intermediul contului de Facebook. În această situație, Website-ul va colecta automat următoarele informații din contul de Facebook al Clientului: nume, prenume, adresa de e-mail, urmând ca respectivul Client să completeze numărul de telefon;

Crearea Contului prin intermediul contului de Google. În această situație, Website-ul va colecta automat următoarele informații din contul de Google al Clientului: nume, prenume, adresa de e-mail, urmând ca respectivul Client să completeze numărul de telefon.

b) fie înainte de a finaliza comanda unui Produs disponibil pe Website

În acest caz, după ce Clientul va adăuga în coșul de cumpărături un Produs și va accesa (în respectivul coș) butonul „PASUL URMĂTOR”, Clientului i se va solicita adresa de e-mail în baza căreia Clientului i se va crea automat un Cont de către sistemul Website-ului. Parola aferentă acestui Cont va fi una aleasă în mod aleatoriu de către Website.

Asociația T.E.T Alexandria îi va confirma Clientului crearea Contului prin transmiterea către Client (la adresa de e-mail indicată de Client în vederea creării automate a respectivului Cont) a unui e-mail în acest sens (în cadrul respectivului e-mail, Asociația T.E.T Alexandria îi va comunica Clientului și un link prin care Clientul va putea schimba parola aleasă în mod aleatoriu de către Website). În cazul în care Clientul nu inserează adresa de e-mail, Contul nu va putea fi creat și, prin urmare, comanda nu va putea fi finalizată. În cazul în care Clientul inserează adresa de e-mail, dar apoi Clientul nu finalizează comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate de Client nu vor fi stocate de Asociația T.E.T Alexandria, iar contul creat va fi șters automat.

În cazul în care se finalizează comanda respectivă, Clientul are ulterior posibilitatea de a alege între a păstra Contul (acesta transformându-se într-un Cont în condițiile punctului a) de mai sus) sau a renunța la acest Cont.

 

Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor Contului său, în special a parolei și a datelor bancare asociate acestuia.

În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerată accesând căsuța „Contul meu” și introducând adresa de e-mail, urmând ca o parola să fie transmisă prin e-mail. Parola este strict confidențială.

Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează Produse prin intermediul Contului. Clientul este de acord să notifice Asociația T.E.T Alexandria imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Asociația T.E.T Alexandria sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate Asociatiei T.E.T Alexandria sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.

Parola nu va fi folosită pentru efectuarea de plăti online. Parola va fi folosită doar în scopul înregistrării Clientului și creării unui Cont în vederea efectuării comenzilor online prin intermediul Website-ului.

Clienții sunt obligați să furnizeze date adevărate, exacte și complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.

În caz de fraudă sau încălcarea oricăror legi aplicabile din partea Clientului, dezactivarea contului se va face fără preaviz, fără înștiințare, fără alte formalități și fără despăgubiri, Asociația T.E.T Alexandria procedând exclusiv la informarea Clientului printr-un e-mail.

Clientul care dorește stergerea Contului său are posibilitatea să efectueze această acțiune accesând butonul „Șterge cont” din secțiunea „Informațiile contului meu” din cadrul Contului său. Contul nu poate fi dezactivat între momentul plasării unei comenzi și livrarea acelei comenzi. 

 

CARACTERISTICILE PRODUSELOR OFERITE SPRE COMERCIALIZARE

 

Pe Website-ul www.ideoideis.ro se regăsesc Produse vândute de către Asociația T.E.T Alexandria.

Produsele oferite spre vânzare sunt însoțite de o descriere a acestora, permițând Clientului sa ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile Produselor înainte de a finaliza o comandă.

Imaginile folosite pentru descrierea Produselor pe Website nu reprezintă o obligație contractuală din partea Asociatia T.E.T Alexandria, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

DISPONIBILITATEA PRODUSELOR ȘI VALABILITATEA OFERTELOR

 

Ofertele de Produse si prețurile afișate pe Website sunt valabile atâta timp cât sunt vizibile pe Website și în limita stocului disponibil.

Simplul fapt de a adăuga în coș Produse nu reprezintă validarea automată a comenzii, existând posibilitatea ca între momentul adăugării Produsului în coș, și momentul validării Comenzii de către Client, Produsul/Produsele să devină indisponibile, Asociația T.E.T Alexandria nefiind răspunzătoare pentru aceasta. 

În cazul în care ulterior adăugării în coș a unui Produs, acesta devine indisponibil, Clientul va fi informat în mod corespunzător.

Asociația T.E.T Alexandria poate să ofere Clientului opțiuni de Produse similare Produsului devenit indisponibil. Clientul poate să aleagă să adauge în coșul de cumpărături unul dintre Produsele similare prezentate de către Asociația T.E.T Alexandria sau poate să refuze Produsele prezentate de către Asociația T.E.T Alexandria.

 

PREȚURILE PRODUSELOR

 

Prețurile Produselor prezentate pe Website sunt exprimate în RON și au toate taxele incluse, cu excepția costurilor de transport. Costurile de transport vor fi aduse la cunoștința Clientului înainte de momentul finalizării comenzii.

Prețurile aplicabile sunt cele afișate pe Website în momentul validării comenzii de către Client. Prețurile includ T.V.A., iar toate modificările legale survenite cu privire la cuantumul acestei taxe se vor reflecta în prețul Produselor prezente pe Website în momentul intrării în vigoare a actului normativ respectiv. Orice alte taxe suplimentare cu privire la anumite categorii de Produse vândute pe Website la un moment dat vor fi incluse în prețul acestora.

 

PLASAREA COMENZII ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

 

În vederea efectuării și înregistrării unei comenzi, Clientul trebuie să urmeze instrucțiunile afișate pe Website în acest sens. În momentul dinaintea validării comenzii, Clientului i se va pune la dispoziție un recapitulativ al informațiilor legate de comandă (număr articole comandate, suma comenzii, precum și adresa selectată pentru livrarea la domiciliu), iar acesta se validează printr-un „click” pe butonul „finalizează comanda”.

 

Comenzile nevalidate prin apăsarea butonului „finalizează comanda” nu vor fi onorate. Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Asociația T.E.T Alexandria de a proceda la livrarea Produselor.

 

Website-ul confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail automat trimis către Client, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații:

lista cu articolele comandate, prețurile Produselor, tipul de livrare, adresa pentru livrarea la domiciliu; cost de transport.

 

În acest caz, contractul de vânzare se va considera a fi încheiat la data primirii, de către Client, a confirmării înregistrării comenzii.

Asociația T.E.T Alexandria poate solicita informații suplimentare despre comandă, în cazul în care informațiile furnizate inițial de către Client nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii. În acest caz, comanda va fi validată și contractul de vânzare va fi considerat încheiat doar la data primirii noilor informații solicitate. În cazul nefurnizării de către Client a informațiilor suplimentare solicitate, contractul de vânzare nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Asociația T.E.T Alexandria neavând obligația de a onora comanda respectivă.

 

Clientul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor sale de pe Website accesând rubrica „Comenzi”. Istoricul tranzacțiilor efectuate între Asociația T.E.T Alexandria pe de o parte, și Client, pe de altă parte, va putea fi consultat în orice moment pe Website în rubrica „Contul meu”.

 

PLATA PRODUSELOR 

 

Plata comenzilor realizate se poate efectua în următoarele modalități:

Plata la livrare – în numerar

Plata online prin card bancar

Toate sumele plătite de un Client online cu cardul pentru achiziția de Produse prin intermediul Website-ului vor fi virate de furnizorul de servicii de procesare de plăți în contul Asociației T.E.T Alexandria.

Toate tranzacțiile bancare de pe Website vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități din punctul de vedere al efectuării plăților online și se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online.

 

În cazul plăților online cu cardul pentru achiziția de Produse prin intermediul Website-ului: 

 • procesarea este efectuată de procesatorul de plăți, Asociația T.E.T Alexandria neavând nicio responsabilitate în acest sens;

 • suma de plată pentru comanda va fi retrasă de pe card în momentul validării plății de către procesatorul de plăți;

 • termenul de livrare a Produsului comandat va începe să curgă de la momentul confirmării plății efectuate online cu cardul.

 

Termenul în care banca emitentă a cardului deblochează/creditează suma în Contul Clientului nu poate fi estimat/controlat de către Asociația T.E.T Alexandria și poate diferi de la o bancă la alta și de la o comandă la alta.

 

În cazul în care Clientul alege varianta plății la livrare (ramburs), plata se va face în momentul în care Produsele ajung la adresa de livrare.

În cazul în care Clientul plătește cu cardul, procesarea este făcută de operatorul de plăți.

Asociația T.E.T Alexandria își rezervă dreptul de a suspenda/anula toate comenzile/livrările în cazul refuzului efectuării plății de către instituțiile financiar-bancare (în cazul în care Clientul a ales să efectueze plata Produselor online sau prin ordin de plată), fără nicio despăgubire sau notificare față de Client.

Toate informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cadrului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele Asociația T.E.T Alexandria, ci vor fi procesate exclusiv de către unitățile bancare emitente ale cardurilor.

 

Factura fiscală aferentă unei comenzi online va fi emisă în format electronic de către vânzătorul Produselor, Asociația T.E.T Alexandria, va fi primită și va putea fi descărcată și tipărită după cel mult 4 zile de la primirea comenzii. 

În cazul în care un Produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către Asociația T.E.T Alexandria din motive independente de voința acestuia, Asociația T.E.T Alexandria va informa Clientul în acest sens și va returna în contul Clientului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

 

Clientul se obligă să fie prezent la recepționarea comenzii la adresa indicată în comandă. În cazul în care Clientul nu este disponibil să recepționeze personal comanda, acesta va desemna o altă persoană în locul său.

 

Clientul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor furnizate cu privire la adresa de livrare anterior validării comenzii (strada, numărul străzii, blocul/clădirea, numărul, etajul, codul interfonului, codul poștal). În cazul apariției unor erori la introducerea acestor informații, Asociația T.E.T Alexandria nu va fi făcută responsabil pentru imposibilitatea livrării comenzii, livrarea cu întârziere a comenzii sau pentru orice alte consecințe.

Livrarea comenzilor la adresa de livrare indicată de către Client este asigurată de către Asociația T.E.T Alexandria, prin partenerii contractuali - prestatori de servicii de curierat -  denumiți „Curieri”.

 

La solicitarea Asociației T.E.T Alexandria, sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de comandă atribuit de către sistemul de vânzare.

 

Clientul sau persoana desemnată de acesta se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat. În caz contrar, Clientul va suporta costul de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Asociația T.E.T Alexandria la momentul predării Produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul validării comenzii.

 

Clientul sau persoana desemnată se obligă să verifice livrarea, starea Produselor și să semneze documentul de livrare prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexată factura ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (cum ar fi denumire Produs, cantitate, preț).

 

Asociația T.E.T Alexandria se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamațiilor în maximum 14 zile lucrătoare de la primirea acestora. 

 

Pentru întârzieri la livrare mai mari de trei (10) zile lucrătoare, exceptând cazurile de forță majoră, astfel cum sunt definite în Termene și Condiții sau imposibilitatea funcționării Website-ului care nu a permis vizualizarea comenzii, Clientul este îndreptățit să ceară anularea comenzii printr-un e-mail transmis la adresa hello@ideoideis.ro.

Dreptul de retragere

Consumatorul are dreptul să renunțe la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la primirea produsului. 

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.

În conformitate cu art. 7 alin. 1 din OUG nr. 34/2014, Clientul are dreptul de a denunța unilateral Contractul la Distanță, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii Produsului/Produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv doar în magazinul menționat pe factură. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a Produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Clientului.

 

Termenul de 14 zile calendaristice începe să curgă de la:

 • data în care Clientul intră în posesia fizică a comenzii – în cazul în care toate Produsele ce au făcut obiectul comenzii au fost livrate în același transport;

 • data în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat;

 • data în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese.

 

Returnarea Produselor se va realiza prin completarea online a formularului de retur din secțiunea „Retururile mele” din rubrica „Comenzi” de pe Website, urmată de transmiterea acestora la următoarea adresă Strada Doctor Staicovici 51, 13, cod postal 050557.

 

În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit Produsul pe care dorește să-l returneze.

În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, se aplică următoarele reguli:

 • dacă prețul Produsului a fost achitat de către Client, acestuia i se va rambursa respectivul preț în 14 zile de la data la care Clientul informează Asociația T.E.T Alexandria asupra deciziei sale de retragere din Contract, cu condiția ca returul să fie permis de lege.

 • rambursarea sumei se va efectua folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Client pentru achitarea prețului Produsului respectiv, cu excepția cazului în care Clientul este de acord cu o altă modalitate de plată.

 

Suma plătită va fi rambusată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate online prin card: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

Asociația T.E.T Alexandria își rezervă dreptul de a amâna rambursarea sumei plătite până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Produsele.

În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, singurele costuri suportate de Client sunt cheltuielile directe de returnare a Produsului.

Rambursarea prețului Produsului se va face la prețul înscris pe documentul de vânzare (bonul fiscal sau factura fiscală, după caz) aferent Produsului returnat, indiferent de fluctuațiile de valoare ale acestuia.

 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, sunt exceptate de la dreptul de retragere următoarele:

 • furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

 • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora rapid;

 • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;

 • furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

 • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

Nu se acceptă returnarea Produselor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice/electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.

 

Produse livrate greșit

 

Dacă Clientului i s-a livrat alt Produs decât cel comandat sau dacă Clientului i s-a livrat un Produs pe care Clientul nu l-a comandat, Clientul este rugat să semnaleze cât mai curând acest lucru la shop@ideoideis.ro pentru a returna Produsul și a fi înlocuit cu cel corect, dacă este cazul.

Toate costurile de retur și transport al Produsului, precum și costurile aferente livrării Produsului comandat (dacă este cazul) vor fi suportate de către Asociația T.E.T Alexandria.

Pentru orice informații referitoare la Website sau la comenzi, Clienții pot scrie la shop@ideoideis.ro. Corespondența care fac referire la o comandă existentă (informații legate de livrarea unei comenzi, confirmarea unei plăți, schimbarea intervalului de livrare etc.) vor fi gestionate după următorul program: Luni-Vineri 9-19.

 

DESPĂGUBIRI

Clientul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuială, Asociația T.E.T Alexandria și partenerii contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termeni și Condiții de către Utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Client; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei - Proprietate Intelectuală - din acești Termeni și Condiții.

 

Asociația T.E.T Alexandria va despăgubi Clientul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (i) încălcării acestor Termeni și Condiții, (ii) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați. În aceste două cazuri, se vor aplica prioritar remediile prevăzute de prezenții Termeni și Condiții.

  

FORȚA MAJORĂ

 

Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare și stingere a obligațiilor Asociația T.E.T Alexandria.

 

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termeni și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

 

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

Asociația T.E.T Alexandria nu poate fi trasă la răspundere în aceste cazuri de forță majoră.

 

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la hello@ideoideis.ro

De asemenea puteți transmite/depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos prin intermediul site-ului în secțiunea „Contact”.

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim în termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”).

 

 

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră.

bottom of page